Poradenství a koučink

  

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

 

Představte si, že víte, co a v jakém odvětví opravdu chcete dělat, jaké máte silné osobnostní i profesní stránky, které hodnoty jsou pro vás (nejen) v pracovním světě důležité a co reálně můžete svému zaměstnavateli (či klientům) nabídnout.

Zároveň skvěle ovládáte strategie, díky nimž můžete získat tu nejlepší možnou práci, která vám bude dávat smysl a přinášet férové ohodnocení.

Krásná představa, že ano?
  

Prostřednictvím kariérového poradenství ji můžete přivést k životu.

    

JAK PORADENSTVÍ PROBÍHÁ

Kariérové poradenství v sobě kombinuje otevřený rozhovor a osvědčené sebezkušenostní a koučovací techniky. Průběh a téma konzultací budeme společně koordinovat tak, abyste měli z naší spolupráce co největší užitek.

Na délce, frekvenci a počtu setkání se domlouváme průběžně podle potřeb klienta. Obvykle klienti volí frekvenci setkání 1x za 1 až 2 týdny, délku 2 hodiny a celkový počet setkání mezi 2 a 5. Úvodní setkání je vždy dvouhodinové.

Poradenské konzultace probíhají prostřednictvím Skype, Google Hangouts či telefonu nebo v kanceláři v Brně.

Samozřejmostí je, že dodržuji 100% mlčenlivost a vámi poskytnuté informace s nikým nesdílím.

    
CENA:
On-line (Skype, Google Hangouts) nebo telefonické poradenství: 800 Kč/hodina*
Osobní poradenství v kanceláři v Brně: 1.200 Kč/hodina*

*Vedle přímé práce během konzultací je v ceně zahrnutá také příprava na konzultaci a úvodní cca 20minutový telefonický rozhovor zaměřený na zmapování vašich potřeb. U dlouhodobějšího komplexního poradenství pak také příprava individuálních domácích zadání (dotazníky, testy, cvičení).

    

Poradenství si objednejte e-mailem na info@zivotopis.net.
     

     

Komentáře nejsou povoleny.