Životopis

  

PROFESIONÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ŽIVOTOPISU

 

Dobře zpracovaný životopis vám otevře cestu k pohovoru. A ten špatně zpracovaný vám ji zavře. Tím spíš, pokud jste zkušený profesionál, od kterého se očekává jistá úroveň sebeprezentace.

Jenomže opravdu dobře zpracovat životopis je dřina. A pořádná. Víte, na co zaměstnavatelé slyší a co je naopak odradí? Co určitě do životopisu napsat a o čem raději mlčet? Jak vysvětlit profesní kotrmelce a zádrhele? Jak toho sdělit hodně, ale nenudit?

Dokážete mít dostatečný nadhled, abyste o sobě psali srozumitelně? Dokážete v životopisu “prodat” to důležité, co můžete potenciálním zaměstnavatelům nabídnout?

Já ano.

Profesní životopisy pro klienty tvořím už osmým rokem. Sleduji aktuální trendy v HR oblasti, zajímám se o výsledky nejnovějších výzkumů z psychologie, behaviorální ekonomie, marketingu a osobního brandingu a umím dobře pracovat s psaným slovem.
  

Mnou zpracované životopisy VÝRAZNĚ ZVEDAJÍ POČET POZVÁNÍ K POHOVORŮM, protože:

 • obsahují správné informace a neobsahují ty zbytečné,
 • přesvědčivě vyzdvihují pracovní zkušenosti, úspěchy a odbornost,
 • slaďují profesní profil uchazeče s očekáváním a preferencemi zaměstnavatele,
 • představují profesní historii uchazeče v tom nejlepším světle,
 • jsou díky přehledné struktuře a chytré práci s textem vizuálně atraktivní.

  

Chcete také takový životopis?

  

DOMLUVME SE NA SPOLUPRÁCI A ZÍSKEJTE:

 1. výborně zpracovaný profesní životopis,
 2. úvodní 2hodinový telefonický rozhovor s prvky kariérového koučování a přípravy k osobnímu pohovoru,
 3. závěrečnou 2hodinovou Skype nebo telefonickou konzultaci, během které vám vysvětlím, jak s dokumenty pracovat a jaké osvědčené strategie vám usnadní hledání nové práce,
 4. 3x vzor průvodního (motivačního) dopisu napsaného na míru vašeho profesního profilu pro 1) inzerát podaný zaměstnavatelem, 2) inzerát podaný personální agenturou a 3) oslovování zaměstnavatelů „naslepo“,
 5. text pro váš LinkedIn profil – poutavý headline, reprezentativní shrnutí vašeho profesního profilu (summary), upravený text k jednotlivým pracovním pozicím a návrh 15 nejdůležitějších profesních dovedností k potvrzení ostatními (skills & endorsements).

 

Podrobné informace o průběhu spolupráce – rozklikněte

 1. Po objednání služby se s vámi spojím e-mailem a zašlu dva podrobné dotazníky. Jeden bude zjišťovat informace o vašem pracovním směřování, vzdělání, znalostech, dovednostech a schopnostech, druhý bude zaměřený na vaši pracovní historii. Zkušeností klientů je, že poctivé vyplnění dotazníků jim výborně slouží i jako příprava k pohovoru.
 2. Na základě vámi poskytnutých informací v dotaznících zvolím optimální strategii pro váš životopis. Tuto strategii si odsouhlasíme e-mailem.
 3. Budou vám zaslány platební údaje. Cenu za službu je nutné uhradit před započetím prací na životopisu. Zaplacením služby se objednávka stává závaznou.
 4. Po předešlé domluvě vhodného termínu bude následovat cca 2hodinový telefonický rozhovor (náklady hradím já), který mi umožní lépe pochopit vaše profesní plány, zjistit detaily vašich pracovních zkušeností a vnést světlo do informací, které nebudou z dotazníků jasné.
 5. Poté zpracuji vámi poskytnuté informace tak, aby byly v životopisu reprezentativně popsány všechny vaše pracovní zkušenosti, výsledky, dovednosti a osobnostní předpoklady, které jsou důležité pro typ pozice, na kterou se chcete hlásit.
 6. V průběhu tvorby životopisu mě napadá řada dalších doplňujících otázek, které posílám v samostatném souboru (obvykle se jedná o dvě kola otázek).
 7. Po vytvoření návrhu životopisu vám jej zašlu a po e-mailu dokument společně doladíme.
 8. Jakmile bude hotová finální verze životopisu, dohodneme si termín na závěrečnou Skype konzultaci o délce cca 2 hodiny. Během ní vám vysvětlím, jak s dokumenty pracovat a jaké by mohly být právě pro vás nejefektivnější způsoby hledání nového zaměstnání. Při závěrečné konzultaci používám sdílenou obrazovku (jedna ze standardních funkcí Skype), kdy na svém počítači ukazuji, jak s dokumenty pracovat, zatímco vy na své obrazovce sledujete obrazovku mého počítače v reálném čase.
 9. V případě, že spolu se zpracováním životopisu objednáte i vypracování průvodních dopisů a/nebo textů na Váš LinkedIn profil, zpracuji je a pošlu v závěrečném e-mailu spolu s životopisem ve Wordu a se shrnutím informací, jak s dokumenty pracovat před jejich odesláním zaměstnavatelům.

  

CENA:
Zpracování profesního životopisu + úvodní rozhovor + závěrečná konzultace: od 4.900 Kč*

Volitelné doplňkové služby (lze objednat pouze v návaznosti na zpracování životopisu):
Zpracování průvodních dopisů: 1.200 Kč
Zpracování textů na LinkedIn profil: 3.400 Kč
Zpracování průvodních dopisů + textů na LinkedIn profil: 4.200 Kč

*Cena se odvíjí od délky životopisu, respektive od náročnosti jeho zpracování a stupně vaší seniority (cena je nižší pro lidi vstupující na trh práce poprvé, vyšší pro lidi na manažerských nebo velmi specializovaných pozicích a dlouhou praxí). Přesná částka je vždy stanovena před začátkem prací na životopisu.

UPOZORNĚNÍ!
Počítejte s intenzivní vzájemnou komunikací, abyste z naší spolupráce získali maximum. Jak můžete vidět v popisu služby, jedná se o řadu hodin intenzivní práce s klientem a jeho zakázkou. Pokud očekáváte prosté přenesení informací ze starého životopisu do nové šablony, služba pro vás není vhodná.
  

Objednejte e-mailem na info@zivotopis.net.

  

Podívejte se na zpětnou vazbu od klientů.
Zjistěte o mně víc.

 

 

 

 
 
 

Komentáře nejsou povoleny.